ห้างเพชรทองคุณเฮงห้างเพชรทองคุณเฮงก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดยเริ่มแรกร้านได้ตั้งในตลาดต้นพยอม จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 10 ปี
และได้เริ่มขยับขยายร้านออกมาก่อตั้งตรงถนน ถนนศรีวิชัย ทางเข้ากองบินอีกเป็นเวลา 20 กว่าปี
โดยทางร้านห้างเพชรทองคุณเฮงได้จัดจำหน่ายทองรูปพรรณ เพชร และอัญมณี โดยมีทีมช่างทองที่ออกแบบและจัดทำที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
และทางร้านยังรับเทิรน์ทองและรับจำนำทอง โดยที่ให้ราคาอย่างสมน้ำสมเนื้ออีกด้วย


สถานที่ตั้งของ ห้างเพชรทองคุณเฮง

ห้างเพชรทองคุณเฮง