อัญมณี

อัญมณี หรือ Gemstones หรือ Gems

ซื้อทองออนไลน์ ห้างเพชรทองคุณเฮง www.gemkh.com
อัญมณี หรือ Gemstones หรือ Gems

         อัญมณี หรือ รัตนชาติ มีองค์ประกอบจากแร่หลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติห้างเพชรทองคุณเฮง ส่วนใหญ่จะตกผลึกใต้เปลือกโลก หลักจากการขุดพบจะถูกนำมาเจียระไน ขัดมัน และแกะสลัก และนำไปทำเป็นเครื่องประดับ เพราะมีความงดงาม คงทนถาวร และหาได้ยาก ในปัจจุบันในวงการธุรกิจซื้อทองออนไลน์อัญมณี มักเรียกกันว่า “พลอย” มีความหมายเหมือนกับอัญมณี แต่ไม่รวมถึงเพชร
         ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ห้างเพชรทองคุณเฮง คนไทยเริ่มรู้จักและเริ่มใช้อัญมณี 9 ชนิดหลักๆ ที่เรียกกันในปัจจุบันว่า นพรัตน์ นพเก้า และแก้วเก้าประการ จึงทำให้คนไทยสนใจและถือว่าอัญมณีเป็นของสิริมงคล

ที่มา : บ้านโหราไทย

แหล่งกำเนิดตามธรรมชาติของอัญมณี
         1.เกิดจากสารอินทรีย์ หรือ Organic คือ อัญมณีที่ไม่มีโครงสร้างเป็นผลึก ได้มาจากองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต หรือเรียกอีกอย่างว่า อสัญฐาน(Amorphous) www.gemkh.com อัญมณีกลุ่มนี้มักมีความแข็งแรงและคงทนน้อยกว่าแร่อื่นๆ เช่น อำพัน ไข่มุก งาช้าง เป็นต้น
         2.เกิดจากสารอนินทรีย์ หรือ Inorganic www.gemkh.com คือ อัญมณีที่เกิดจากแร่ธาตุใต้ผิวโลก เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทับถมกันจนเกิดเป็นผลึกรูปร่างต่างๆ หากการตกผลึกมีองค์ประกอบที่เหมาะสมก็จะทำให้ผลึกที่ได้มีความสวยงามและใหญ่ แต่หากองค์ประกอบไม่เหมาะสมก็จะทำให้ผลึกที่ได้ไม่มีความเด่นชัดและติดกันเป็นก้อนใหญ่ๆ
         นอกจากอัญมณีที่ได้จากสารอินทรีย์ที่ไม่เป็นผลึก และผลึกของแร่อนินทรีย์แล้ว หินบางชนิด ก็ยังสามารถนำมาเป็นอัญมณีได้เหมือนกัน เช่น หยก อะเกต ลาพีส เป็นต้น

ที่มา : DUTCHY

กลุ่มของอัญมณี
         1.เพชร หรือ Diamonds แร่ธาตุธรรมชาติชนิดหนึ่ง มีทั้งที่มีสีและไม่มีสี ปัจจุบันซื้อทองออนไลน์มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ้นเลียนแบบธรรมชาติ
         2.พลอย หรือ Colored stones หินเนื้อใสมีหลากหลายสี เป็นแร่ธรรมชาติชนิดหนึ่ง เช่น ทับทิม ไพลิน มรกต เป็นต้น

ที่มา : นสพ.โคราชคนอีสาน

ที่มา : www.gemkh.com

Leave a Reply